BES Workshops

BES workshop 2018

Tema: Turnerns syndrom

Tid: 7 december 2018

Plats: Umeå Universitetssjukhus

Anmäan till Helena Garskog helena.garskog@vll.se

Ladda ner program


BES workshop 2017

Ämne: Typ 2 diabetes hos barn och unga vuxna

Datum: Fredag den 1 december 2017

LOKAL: Marina Plaza, knutpunkten i Helsingborg (vid järnvägsstationen)

Anmälningar till Axel Netterlid senast 31/10 axel.netterlid@skane.se

Ladda ner kursprogram


Inbjudan till BES Work-shop 2 december 2016

Tema: Familjär Hyperkolesterolemi

Lokal: Eugeniahemmet, sal Granit, Stockholm

Välkomna!

Ladda ner kursprogram


Inbjudan till BES Workshop i Göteborg 26 November 2015

Tema: Neonatal endokrinologi

Lokal: Hypofysen-Växthuset, Drottning Silvias Barnsjukhus

Anmälan sker till Thomas Kintis senast 23 oktober 2015. Glöm inte ev. allergier.thomas.kintis@vregion.se

Välkomna!

Bes Styrelse

Ladda ner kursprogram


BES Work-shop 2014

Fertilitetsbevarande behandling - vad behöver barnendokrinologen veta?

9 oktober 2014 under BLF dagarna 9 och 10 oktober

Plats: Musiksalen, Norra Latin

Anmälan till Svetlana.Lajic@ki.se

Välkomna!

Ladda ner kursprogram


Akut Barnendokrinologi 10 april 2013

Plats Malmö (Lokal meddelas senare)

09.00 Samling med kaffe

09.30– 12 Workshop

12– 13 Lunch

13– 17 Workshop

Med utgångspunkt ifrån kliniska fall går vi igenom ett urval av endokrina rubbningar hos barn som kräver akut behandling. T.ex. Hypoglukemi, Hypokalcemi, Hyponatremi, Binjurebarkssvikt. Undervisningen kommer att ske interaktivt och förutsätter ett aktivt deltagande med bl.a. diskussioner kring fallen i smågrupper.

Deltagarantalet är maximerat till 20st.

Anmälan till bengt.lindberg@skane.se

Ev. upplysningar/frågor ring

Cecilia Andersson eller Bengt Lindberg eller Johan Svensson

040-332252, 040-331968, 040-331061

Välkomna!

Barnendokrinsektionen Skånes Universitetssjukhus