Medlemmar

BES kurs 2016:
Tema: Binjurarnas väl och ve.

Tid: 17 - 18 mars 2016
Plats: Plats: Karolinska Institutet, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, sal Karolina.

Anmälan till helena.garskog@vll.se.
Ange även om du önskar delta i kursmiddagen den 17 mars.
Ladda ner kursprogram.
Ladda ner GC effects on the human brain.
Ladda ner Utredning av under- respektive överfunktion i binjurebarken.

BES kurs 2015:
Tema: Neuroendokrinologi.

Tid: 12-13 mars 2015
Plats: Stockholm


Ladda ner dokument - Akromegali.
Ladda ner dokument - Aptitreglering och anorexi.
Ladda ner dokument - ACTH-insufficiens.
Ladda ner dokument - Molecular and Cellular Endocrinology.
Ladda ner dokument - Tillväxthormonbrist hos vuxna.
Ladda ner dokument - Prolaktinom.
Ladda ner dokument - Reglering av kroppens vattenbalans och associerad patologi.
Ladda ner dokument - Gut Microbiota and Obesity.
Ladda ner dokument - Cushings sjukdom.

–––