BES Resestipendium 2019

Bes utlyser 5 stycken resestipendier för deltagande i kongress eller kurs i ämnena endokrinologi och diabetes eller metabola sjukdomar. Stipendiet kan sökas för kongress eller kurs som hålls t.o.m april 2020.

Varje stipendium ersätter omkostnader för kongress/kursavgift, resa och logi till en kostnad av högst 10.000 kronor. Ansökan skickas elektroniskt till BES sekreterare Linda Hansson

Sista ansökningsdatum 5 april 2019

Sökanden ska vara medlem i BES och företräde ges till sökanden som saknar finansiering från annan anslagsgivare eller sponsor.

Ansökan skall innehålla uppgifter om den sökandes arbetsplats/tjänst samt en kort motivering för avsikten med resan. Ansökningarna bedöms av BES styrelse.

Beslutet offentliggörs i maj 2019 och kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

BES styrelse

/190120

BES Resestipendium 2018

Bes utlyser 4 stycken resestipendier för deltagande i kongress eller kurs i ämnena endokrinologi och diabetes eller metabola sjukdomar. Stipendiet kan sökas för kongress eller kurs som hålls t.o.m april 2019.

Varje stipendium ersätter omkostnader för kongress/kursavgift, resa och logi till en kostnad av högst 10.000 kronor. Ansökan skickas elektroniskt till BES sekreterare Linda Hansson

Sista ansökningsdatum 5 april 2018

Sökanden ska vara medlem i BES och företräde ges till sökanden som saknar finansiering från annan anslagsgivare eller sponsor.

Ansökan skall innehålla uppgifter om den sökandes arbetsplats/tjänst samt en kort motivering för avsikten med resan. Ansökningarna bedöms av BES styrelse.

Beslutet offentliggörs i maj 2017 och kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

BES styrelse

/180210

Resestipendium 2017

Bes utlyser 3 stycken resestipendier för deltagande i kongress eller kurs i ämnena endokrinologi och diabetes eller metabola sjukdomar. Stipendiet kan sökas för kongress eller kurs som hålls t.o.m april 2018.

Varje stipendium ersätter omkostnader för kongress/kursavgift, resa och logi till en kostnad av högst 10.000 kronor. Ansökan skickas elektroniskt till BES ordförande Svetlana Lajic

Sista ansökningsdatum 31 mars 2017

Sökanden ska vara medlem i BES och företräde ges till sökanden som saknar finansiering från annan anslagsgivare eller sponsor.

Ansökan skall innehålla uppgifter om den sökandes arbetsplats/tjänst samt en kort motivering för avsikten med resan. Ansökningarna bedöms av BES styrelse.

Beslutet offentliggörs i maj 2017 och kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

BES styrelse

/170109

Resestipendium 2015

Bästa medlemmar,
Utlysning av resestipendium, se bifogad annons.

Hälsningar, BES styrelse

Resestipendium 2014

Resestipendiater

BES resestipendium kan sökas av betalande BES medlem för deltagande i ESPE. För 2013 kommer två stipendier a 10.000 kr att delas ut. Företräde ges till sökande som inte tidigare erhållit stipendium och som inte har annan finansiering för deltagande i ESPE. Företräde ges till yngre, nyblivna specialister framför seniora överläkare. Sökande bör vara specialist i pediatrik och arbeta med barnendokrinologi på läns eller regionnivå.

Ansökan skickas till BES ordförande och beslut om stipendiater fattas av BES styrelse. Datum för sista ansökningsdag samt beslut kommer att finnas på BES hemsida.
Stipendiater ska senast 2 månader efter ESPE inlämna reserapport för publikation på hemsidan.

BES styrelse beslutade att inga resestipendier delas ut till 2010, 2011 och 2012 men kommer att återinföras till 2013. Ytterligare information om nästa års BES resestipendium kommer i höst.

Resestipendium 2013

BES utlyser 2 resestipendium för deltagande vid ESPE kongress 2013 i Milano.
Stipendiet delas ut till fyra personer per år. Varje stipendium ersätter omkostnader för kongressavgift, resa och logi till en kostnad av högst 10.000 kronor. Ansökan skickas elektroniskt till BES ordförande Ricard.nergardh@ki.se senast 30/4.

Sökanden ska vara medlem i BES. Företräde ges till sökanden som ej kan eller har svårt att finansiera resan på annat sätt.

Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandes arbetsplats/tjänst samt en kort motivering för avsikten med resan.

Ansökningarna bedöms av hela BES-styrelsen. Beslutet offentliggörs senast den 8/5 2013 och kan inte överklagas. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandes arbetsplats/tjänst samt en kort motivering för avsikten med resan.

Resestipendiater 2009

Årets resestipendier till ESPE/LWPES 8th Joint Meeting i New York 9–12 sept gick till Jenny Salemyr, ALB, Stockholm, Antje Werner-Sperker, Sunderbyns sjukhus, Sunderbyn, samt Martin Österbrand, NÄL, Trollhättan.

Ett STORT GRATTIS! önskar BES styrelse och hälsar att vi ser fram emot reserapporter framåt hösten!