IPSEN Tillväxtstipendium

Årets stipendiater

Katja Sundström och Anna-Karin Albin

Katja Sundström tilldelas BES tillväxtstipendium 2012 för sitt projekt med titeln ” Tidig prediktion av långtidsrespons på tillväxtbefrämjande behandling med tillväxthormon; utvärdering av en ny metod baserad på magnetkameraundersökning av tillväxtzonerna i Tiia”.
Kommitténs motivering till sitt beslut: Projektet är välavgränsat och tydligt med en klar tidsplan och en tydligt formulerad frågeställning. Det finns ett stort behov av tidiga markörer för långtidsrespons på tillväxthormonbehandling och projektet har potential att bidra med viktig ny kunskap. Katja Sundström tilldelas BES tillväxtstipendium på 60 000 kr.

Anna-Karin Albin tilldelas BES tillväxtstipendium 2012 för sitt projekt med titeln ”Studie rörande samband mellan könshormonsnivåer och tillväxthastighet hos det växande barnet”.
Kommitténs motivering till sitt beslut: Projektet omfattar ett unikt patientmaterial och kan bidra med viktig detaljerad kunskap om sambandet mellan könshormoner och tillväxthastighet.
Anna-Karin Albin tilldelas BES tillväxtstipendium på 40 000 kr.


Tidigare stipendiater

2011: Ralph Decker och Elena Lundberg

Ralph Decker forskar på tillväxthormonets (GH) metabola effekter hos prepubertala barn i sitt forskningsprojekt "Metabolic responsiveness to growth hormone in children". Syftet är att individualisera GH dosen för att uppnå optimala metabola effekter.

Elena Lundberg forskar på tillväxthormonrespons under pubertet (GHD-PUB-studien) med betoning på IGF-1 och BP-3.


2010: Katja Sundström och Eva Horemuzova


2009: Klas Ekström

BES Tillväxtstipendium för år 2009, det första av sitt slag, gick till Klas Ekström. En oberoende grupp bestående av äldre kollegor har granskat de inkomna ansökningarna. Klas Ekström arbetar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och är enligt kollegor en mycket välorganiserad och grundlig kliniker med stort intresse för forskning. Han har med stor uppoffring genomfört flera kliniska projekt.

Klas planerar nu att slutligen sammanfatta dessa arbeten teoretiskt till en sammanhållen avhandling. Ny och viktig information relaterat till området tillväxtstörningar kommer att sammanställas. Detta i kombination med stipendiatens ambitiösa projekt gör att Klas är en lämplig kandidat för detta stipendium. Dessutom har Klas mycket god handledning av prof Peter Bang.