Välkommen som medlem!

BES är öppet för läkare med specialintresse i barnendokrinologi. Se våra stadgar. För att ansöka om medlemsskap så skall en kort CV bifogas ansökan som skickas per e-post till BES ordförande Svetlana Lajic. Beslut om medlemsskap fattas av styrelsen. Medlemsavgiften är 100:- per år och betalas in på postgiro 619 7410-1. Skriv "Årsavgift gällande år xxxx" med ditt namn på betalningsavin."