Välkommen som medlem!

BES är öppet för läkare med specialintresse i barnendokrinologi. Se våra stadgar, och e-posta BES ordförande Svetlana Lajic för ytterligare information. Medlemsavgiften är 100:- per år och betalas in på postgiro 619 7410-1. Skriv "Årsavgift gällande år xxxx" med ditt namn och e-postadress på betalningsavin.