Startsidan
sidan uppdaterad 2014-02-17

Delföreningar/intresseföreningar/utskott/arbetsutskott

Hittar du något fel i adresslistorna, vänligen fyll i adressändringsformuläret här!

Delföreningar (enl stadgarna § 14)

Intresseföreningar

Utskott på uppdrag av BLF
Adresslista, ordförande/kontaktperson Adresslista, ordförande/kontaktperson Adresslista, ordförande/kontaktperson
Barnallergisektionen – Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi Barnendokrinologiska sällskapet, BES Utbildningsutskottet
Svensk Barnreumatologisk förening. Barnläkare under utbildning, BLU Utskottet för etik och barnets rättigheter
BLF's delförening för barninfektioner   BLF's arbetsgrupp, Cystisk fibros  
BLF's delförening för endokrinologi och diabetes BLF's arbetsgrupp, Barn som far illa  
Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition BLF's arbetsgrupp, Flyktingbarn  
BLF's sektion, Hälso- och öppenvård, H Ö V BLF's arbetsgrupp, Pediatrisk genetik  
Svensk Barnnefrologisk förening Arbetsgruppen för medfödda ämnesomsättningssjukdomar  
Svensk förening för neonatologi BLF's sektion, Pediatrisk hematologi och onkologi, PHO  
Svensk förening för Ungdomsmedicin Svensk Barnkardiologisk förening  
Svensk Neuropediatrisk förening   Svensk Barnsmärtförening  
  BLF's Arbetsgrupp för barnfetma (Uppdaterad)