Apatiska barn

 

De apatiska flyktingbarnen/barn med uppgivenhetssyndrom Tor Lindberg et al   Experthearing om barn med uppgivenhets syndrom, Socialstyrelsen den 21 juni 2005.  
   
Klargörande konferens om barn med uppgivenhetssyndrom Ascher H,  Gustavsson T   Läkartidningen nr 1 2008