Flyktingbarns hälsa

Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning Mjönäs S , Marqvardsen O ,  Läkartidningen nr 37 2005