Sjukvård för gömda

Nytt lagförslag strider mot mänskliga rättigheter och läkaretiska och läkaretiska regler Ascher H et al  Läkartidningen nr 38 2005
   
Diskriminering av papperslösa i sjukvården leder till lidande och död Ascher et al Läkartidningen nr 8 2008