Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom - SWIBREG

  NU ÄR REGISTRET OCH REGISTRERINGSFUNKTIONEN FÖRNYAD, UTVIDGAD OCH SNYGGARE!!! Som tidigare kommer du endast åt registret på landstingens datorer, (som är anslutna till intranätet SjuNet).

 

 

Webadress för inloggning: https://realq.sjunet.org/IBD
Webadress för SWIBREG http://www.lio.se/Verksamheter/CKOC/Kirurgiska-kliniken-i-Linkoping/Swibre/
Kontakter: par.myrelid@lio.se ; peter.andersson@lio.se ; jonasludvigsson@yahoo.com
Registrerade patienter: 20138 (2012-10-24)
Patientinformation: Hämta här!
Nationellt frågeformulär: Hämta här!
   

Tillbaka till första sidan!