Arbetsgruppen för barnvaccinationer

Arbetsgruppen Barnvaccinationer är en grupp barnläkare med intresse för vaccinationsfrågor, med representanter från BLFs delförening Allmänpediatrik och Barnhälsovård samt från delförening Barninfektioner.

Arbetsgruppen är primär remissinstans samt utgör rekryteringsbas för deltagande i utredningar av vaccinationsfrågor rörande barn 0-18 år.

Till gruppen adjungeras experter från exempelsvis Skolläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten, barnläkare under utbildning, allmänläkare, eller infektionsläkare, mikrobiolog, mm.

Stadgar_arbetsgrupp barnvaccination

Kontaktpersoner

Jan Ejderhamn    jan.ejderhamn@karolinska.se

Kathy Falkenstein-Hagander, ordförande: Kathy.Falkenstein-Hagander@skane.se

Anna Nilsson, sekreterare: Anna.Nilsson.1@ki.se

Ann-Sofie Cavefors: ann-sofie.cavefors@vgregion.se

Christian Penno, christian.penno@gmail.com

Nilsson Wimar Percy: Percy.NilssonWimar@skane.se

Leif Ekholm: leif.ekholm@orebroll.se