Länkar

ESPID: www.espid.org – Europeiska sällskapet för barninfektioner
ANZPID: www.asid.net.au/groups/anzpid Australisk-nyazeeländska barninfektionsgruppen
PIDS: http://www.pids.org/ – Amerikanska barninfektionssällskapet
CDC: www.cdc.gov – Amerikanska smittskyddsinstitutet
WHO: www.who.int – Världshälsoorganisationen
International pediatric fungal network: http://www.ipfn.org – Internationella nätverket för svampinfektioner hos barn
WSPID: www.wspid.com – världsorganisationen för barninfektioner
ARPEC: www.arpecproject.eu – ESPIDs barnantibiotikaprojekt
Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/
Infektionsläkarföreningen: http://www.infektion.net