Styrelsen

Styrelsen Svensk Barninfektionsförening

Adress: c/o Kristina Elfving, Gamlestadstorget 23, 415 03, Göteborg

Ordförande

Percy Nilsson, överläkare, Skånes universitetssjukhus percy.nilssonwimar@skane.se

Vice ordförande

Deborah Frithiof, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, deborah.frithiof@regionvasterbotten.se

Skattmästare

Christian Penno, överläkare, barnkliniken Helsingborgs lasarett christian.penno@gmail.com

Sekreterare

Maria Björmsjö, barnläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, maria.bjormsjo@regionvasterbotten.se

Vetenskaplig sekreterare

Internationell sekreterare

Kristina Elfving, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg kristina.elfving@vgregion.se

Programkommitté

Joachim Luthander, bitr överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm  joachim.luthander@sll.se

Olof Hertting, bitr överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, olof.hertting@sll.se

Per Wekell, överläkare, barn- och ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla; Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Per Brolin, barnläkare, barn- och ungdomskliniken, Karlstad

Karin Biswanger, ST-läkare, barn- och ungdomskliniken, Borås

d91d57f3-3b39-4175-abfa-578f16a150b7