Styrelsen

Styrelsen Svenska Barnläkarföreningens Delförening för barninfektioner

Adress: c/o Kristina Elfving, Gamlestadstorget 23, 415 03, Göteborg

Ordförande

Olof Hertting, bitr överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm olof.hertting@sll.se

Vice ordförande

Kristina Elfving, specialistläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg kristina.elfving@vgregion.se

Skattmästare

Christian Penno, överläkare, barnkliniken Helsingborgs lasarett christian.penno@gmail.com

Vetenskaplig sekreterare

Anna Nilsson, docent, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, anna.nilsson.1@ki.se

Programkommitté

Maria Björkqvist, överläkare, Universitetssjukhuset Örebro, maria.bjorkqvist@regionorebrolan.se

Maria Björmsjö, barnläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, maria.bjormsjo@vll.se

Deborah Frithiof, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, deborah.frithiof@vll.se

Joachim Luthander, bitr överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm joachim.luthander@karolinska.se

Percy Nilsson, överläkare, Skånes universitetssjukhus percy.nilssonwimar@skane.se

Per Wekell, överläkare, barn- och ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla; Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Per Brolin, barnläkare, barn- och ungdomskliniken, Karlstad

Karin Biswanger, ST-läkare, barn- och ungdomskliniken, Borås

d91d57f3-3b39-4175-abfa-578f16a150b7