Tillbakablick

Höstmötet i Stockholm 2014 under temat antimikrobiell behandling hos barn lockade över 80 deltagare från både Sverige och Danmark. Huvudföreläsare var Peter Openshaw och Stefania Vergnano från London samt Vanda Friman från Göteborg. Tack alla mötesdeltagare och föreläsare för två spännande dagar i Stockholm!