Startsida

Välkommen till sektionens hemsida.

Arbetsgruppen består av flera olika professioner, barnläkare, dietister, vuxenläkare, genetiker, kliniska kemister, alla med ett gemensamt intresse för medfödda ämnesomsättningssjukdomar.

Här på hemsidan kommer du att hitta information om sektionen, aktuella utbildningar, vårdprogram med mera.


Aktuellt:   

 Vårmöte 140319     Prel. program : CDG-syndrom 

 


Vill du bli medlem 

kontakta vår sekreterare Thomas Lundqvist

blf.metabol@gmail.com

Vår medlemsavgift är 100:-/år och betalas in på Plus Giro, Nordea 236052-7Synpunkter på hemsidan kan skickas till annika.reims@vgregion.se