Länkar

Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar

http://rmms.se/


Society of the study of Inborn Errors of Metabolism

www.ssiem.org/


Tetrahydrobiopterin - fakta och länkar till databaser

www.bh4.org/BH4_Start.asp


Genetic metabolic dietitians

www.gmdi.org/

www.bimmdg.org.uk

CMMS, Centrum för medfödda metabola sjukdomar

www.karolinska.se/sv/Karolinska-Universitetslaboratoriet/Kliniker/CMMS/


Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

www.sallsyntadiagnoser.nu/start.asp?sida=1546


Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

Synpunkter på hemsidan kan skickas till annika.reims@vgregion.se