Styrelsen

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen, använd gärna föreningens mailadress:

blf.metabol@gmail.com


Ordförande:

Rolf Zetterström


Sekreterare:

Thomas Lundqvist


Kassör:

Martin Engwall


Ledamot:

Jorge Asin Cayela

Synpunkter på hemsidan kan skickas till annika.reims@vgregion.se