PHO

TILL BLF
TILL VPH

NYHETERLediga platser finns till vidareutbildning i pediatrisk hematologi april 2019.
Med stöd från Barncancerfonden ordnas en serie kurser i barnonkologi och hematologi. Kursen i pediatrisk hematologi ges som internat i Strängnäs onsdag 10 april - fredag 12 april, och kursen är kostnadsfri. Resa bekostas av kursdeltagaren själv.
Målgruppen är barnläkare med speciellt intresse för hematologi.
Det finns nu några platser lediga, och om du är Intresserad av en kursplats så skicka ett mail till
torben.ek@mac.com eller margaretha.stenmarker@rjl.seKallelse till årsmöte i PHO-sektionen finns under ”Dokument”


Boka datum / PHO-DAGAR 2019

PHO-sektionen - Barnonkologi 30/1 och Hematologi 31/1
Lokal:       Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm

Tema onkologi: Sena komplikationer, varicella vid cellgiftsbehandling och svåra beslut vid barnonkologisk behandling (program under (”Utbildning PHO”)
Anmälningar till Anette.NilssonGunder@skane.se med uppgifter om specialkost önskas för
lunchen.
Sista anmälningsdag 23 januari 2019!


Tema VPH: Järnbrist, B12 och folat ur olika aspekter (program på VPH-sidan)
Anmälan senast den 21 januari till vphbkc@regionostergotland.se
Meddela om ni önskar speciell kost

VPH-NYHETER
(2018-07-29): Reviderat vårdprogram ”Neutropeni”
(2018-04-22): Nytt vårdprogram ”Trombocytos och polycytemi/erytrocytos”
(2016-11-06): Reviderat vårdprogram ”Sicklecellanemi”
(2016-09-16): Nytt vårdprogram
TEC
(2016-09-04): Nya patientinformationer för ”
Hereditär sfärocytos” och ”Thalassemia minor
(2016-07-10): Uppdaterad version av
”Vårdprogram neutropeni” och ”Patientinformation för splenektomerade”

UPPDATERING PM ”ANTIEMETIKA”

Frans Nilsson har utarbetat nya riktlinjer för antiemetika-profylax, som presenterades på PHO-sektionens utbildningsdag 2017. Riktlinjerna har granskats av Supportive care-gruppen och finns här. (171202)

Ny nationell läkarutbildning i barnonkologi och hematologi 2018 -
ANSÖKNINGSTIDEN FÖRLÄNGD TILL 180115
En ny kursomgång för barnläkare med barnonkologisk profil på länssjukhus, och ST-läkare i barnonkologi startar v 15/2018 (180411-13)
(
mer info)

VIKTIG NYHET 2016-05-22
Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer
Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling under barndomen och fram till 18 års ålder.
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/barn/vardprogram/


LÄNK till "HEAD SMART"
http://www.headsmart.org.uk/home/
Ett initiativ i UK för att öka medvetenheten om hjärntumörer och minska fördröjningen till diagnos

PHO-sektionen har fått en ny arbetsgrupp (2016-02-03)
Vid årsmötet 2016 valdes SAREB (Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer) in i sektionen som en ordinarie arbetsgrupp (läs mer)


ÅRSRAPPORTER från sektionens arbetsgrupper finns nu under resp arbetsgrupp (SBLG, VCTB, VSTB, SALUB, SVBRG, VPH) (160121)

VSTB har utarbetat riktlinjer för enhetlig vätsketerapi vid cisplatinbehandling (Dokument och PM)

Fertilitetsbevarande åtgärder
Ett dokument om ”Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos unga” finns nu på Vävnadsrådets hemsida (www.vavnad.se)

Febril neutropeni vid AML
NOPHOs AML-grupp har skrivit specifika riktlinjer för handläggningen (150315)

Uppdaterat PM:
Vaccinationer efter barncancer (141021)


Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG) har publicerat ett kompendium om
”Genetik och hematologiska maligniteter" på sin hemsida. Innehållsansvarig är Bertil Johansson (Lunds universitet), med långvarigt forskningsfokus på barnleukemier. Kompendiet kan laddas ned på: http://sfmg.se/hematologisk-genetik/

Nytt PM:
”Varicella hos barncancerpatienter" (140316)

Nya rutiner ang medlemskap:

Utbildningsplanen för specialiseringstjänstgöringen uppdaterad 2011-12-05 (klicka)