PHO

TILL BLF
TILL VPH

NYHETER
Boka datum / PHO-DAGAR 2018

PHO-sektionen - Barnonkologi 31/1 och Hematologi 1/2
Lokal:       Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm
180131 Barnonkologins utbildningsdag (Tema ”Modern leukemibehandling”) Program finns under ”Utbildning PHO”
180201 VPH-dagen (Tema ”Barnhematologins genvägar”) Program finns under VPH

Årsmöte 2018-01-31
PHO-sektionens medlemmar kallas till årsmöte 2018-01-31 kl 13.00
Lokal: Svenska läkaresällskapets hus, Stockholm


UPPDATERING PM ”ANTIEMETIKA”

Frans Nilsson har utarbetat nya riktlinjer för antiemetika-profylax, som presenterades på PHO-sektionens utbildningsdag 2017. Riktlinjerna har granskats av Supportive care-gruppen och finns här. (171202)

Ny nationell läkarutbildning i barnonkologi och hematologi 2018 -
ANSÖKNINGSTIDEN FÖRLÄNGD TILL 180115
En ny kursomgång för barnläkare med barnonkologisk profil på länssjukhus, och ST-läkare i barnonkologi startar v 15/2018 (180411-13)
(
mer info)


ÅRSMÖTE 2017-02-01 kl 13.00
PHO-sektionens medlemmar kallas till årsmöte
Lokal: Svenska läkaresällskapets hus, Stockholm

Arbetsgruppernas årsrapporter finns under ”DOKUMENT” i resp arbetsgrupp


VPH-NYHETER
NYHET (2016-11-06): Reviderat vårdprogram ”Sicklecellanemi”
(2016-09-16): Nytt vårdprogram
TEC
(2016-09-04): Nya patientinformationer för ”
Hereditär sfärocytos” och ”Thalassemia minor
(2016-07-10): Uppdaterad version av
”Vårdprogram neutropeni” och ”Patientinformation för splenektomerade”

VIKTIG NYHET 2016-05-22
Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer
Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling under barndomen och fram till 18 års ålder.
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/barn/vardprogram/


LÄNK till "HEAD SMART"
http://www.headsmart.org.uk/home/
Ett initiativ i UK för att öka medvetenheten om hjärntumörer och minska fördröjningen till diagnos

PHO-sektionen har fått en ny arbetsgrupp (2016-02-03)
Vid årsmötet 2016 valdes SAREB (Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer) in i sektionen som en ordinarie arbetsgrupp (läs mer)

ÅRSMÖTE 2016-02-03 kl 13.00
PHO-sektionens medlemmar kallas till årsmöte
Lokal: Svenska läkaresällskapets hus, Stockholm


ÅRSRAPPORTER från sektionens arbetsgrupper finns nu under resp arbetsgrupp (SBLG, VCTB, VSTB, SALUB, SVBRG, VPH) (160121)

PHO-DAGAR 2016

PHO-sektionen - Barnonkologi 3/2 och VPH 4/2
Lokal:       Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm
PHO har tema
”Akuta onkologiska situationer” PROGRAM
VPH har tema
”Akut hematologi - blodigt allvar” PROGRAM

VSTB har utarbetat riktlinjer för enhetlig vätsketerapi vid cisplatinbehandling (Dokument och PM)

Fertilitetsbevarande åtgärder
Ett dokument om ”Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos unga” finns nu på Vävnadsrådets hemsida (www.vavnad.se)

Febril neutropeni vid AML
NOPHOs AML-grupp har skrivit specifika riktlinjer för handläggningen (150315)

PROTOKOLL
från Årsmöte 2015 finns under ”Interna dokument” (150215)

PRESENTATIONER
från utbildningsdagarna finns nu under ”Utbildning PHO” och ”Utbildningsdagar VPH” (150205)

ÅRSRAPPORTER
från sektionens arbetsgrupper finns nu under resp arbetsgrupp (SBLG, VCTB, VSTB, SALUB, SVBRG, VPH) (150118)

Uppdaterat PM:
Vaccinationer efter barncancer (141021)


PHO-DAGAR 2015


PHO-sektionen - Barnonkologi 2015
Datum:    Onsdagen 28/1 2015
Lokal:       Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm
Teman: Palliativ vård, supportive care och SAE (severe adverse events)
(länk till programmet som PDF)
16-17  Obs extrainsatt föreläsning: Hamish Wallace, Edinburgh ”Oncofertility state of the art for young people
with cancer” samt Kort info om de nya Nationella råden om fertilitetsbevarande åtgärder hos unga.

Anmälan senast 150123 till
Mikael.Behrendtz@regionostergotland.se

VPH’s utbildningsdag i pediatrisk hematologi 2015
Datum:    Torsdagen 29/1 2015
Lokal:       Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm
Teman:     Sickle cell anemia (SCD), Hemofagocyterande lymfhistiocytos (HLH) och Langerhans cell histiocytos (LCH)
(länk till programmet som PDF-fil)
Anmälan senast den 16/1 till
vph.sus@skane.se
Om ni vill presentera ett fall så kan ni anmäla det redan nu eller senast den 29/1.

Welcome to the 1st Nordic Symposium in Pediatric Proton Therapy 2 – 3 June 2014, Uppsala, Sweden

Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG) har publicerat ett kompendium om
”Genetik och hematologiska maligniteter" på sin hemsida. Innehållsansvarig är Bertil Johansson (Lunds universitet), med långvarigt forskningsfokus på barnleukemier. Kompendiet kan laddas ned på: http://sfmg.se/hematologisk-genetik/

Nytt PM:
”Varicella hos barncancerpatienter" (140316)

Ny nationell läkarutbildning i barnonkologi och hematologi (2014-02-11)
se utbildning

Ny utgåva av
”Childhood Cancer Incidence and Survival in Sweden 1984-2010” (Gustafsson, Kogner, Heyman) (131001)

UTBILDNINGSKRAV FÖR BARNONKOLOGISK PROFIL (130916)

NYHET VPH: Presentationerna från utbildningsdagen 2013 finns här
och nytt vårdprogram ”Neonatal trombocytopeni”

ÅRSMÖTET hölls i Stockholm 2013-02-13 i samband med utbildningsdagen (se protokollet)

ÅRSRAPPORTER 2012 FRÅN SEKTIONEN OCH ARBETSGRUPPERNA
(
PHO-SEKTIONEN SBLG VCTB VSTB SVBRG VPH SALUB)


NYHET VPH: Nya vårdprogram för SPLENEKTOMI, DIAMOND-BLACKFANS ANEMI och ITP

Protokoll från VSTB-möten ligger under
INTERNA DOKUMENT/VSTB


Nya rutiner ang medlemskap:

Follow-up after Childhood Cancer
(SALUBS uppföljningsrek nu i engelsk version) 120621

Protokoll från årsmötet 12-02-01 finns nu (interna dokument)

ÅRSRAPPORTER 2011 FRÅN SEKTIONEN OCH ARBETSGRUPPERNA
(
PHO-SEKTIONEN SBLG VCTB VSTB SVBRG VPH SALUB)

Nytt PM: Pediatrisk febril neutropeni. Basala riktlinjer för initial handläggning

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH) flyttar in på PHO-sektionens hemsida (dec 2011)

Utbildningsplanen för specialiseringstjänstgöringen uppdaterad 2011-12-05 (klicka)

”Fler barn med cancer överlever” UNT uppmärksammar VSTB:s forskningsresultat (2010-12-31)


LÄNSLÄKARKURSEN AVSLUTAD nov 2010
Andra omgången av kurserna i barnonkologi för läkare på länssjukhus avslutades i november 2010...(läs mer)

DSCN2050