STYRELSEN 2016

Karin Mellgren, Ordförande, SC, Göteborg
Hartmut Vogt, Sekreterare, Linköping
Patrik Romerius, Kassör, Lund
Torben Ek, Ordf VSTB, Halmstad
Magnus Sabel, Ordf VCTB, Göteborg
Britt-Marie Holmqvist, Ordf VPH, Linköping
Jonas Abrahamsson, Ordf SBLG, Göteborg
Ulla Martinsson, Ordf SVBRG, Uppsala
Ingela Kristiansen, Ordf SAREB, Uppsala
Marianne Jarfelt, Ordf SALUB, göteborg
Catharina Björkman, Länssjukhusrepresentant, Sundsvall
Britt-Marie Frost, SC, Uppsala
Mikael Behrendtz, SC, Linköping
Pernilla Grillner, Övergripande patientflödeschef, Stockholm
Anders Castor, SC, Lund
Ulrika Norén-Nyström, SC, Umeå