STYRELSEN 2016

Karin Mellgren, Ordförande, SC, Göteborg
Hartmut Vogt, Sekreterare, Linköping
Patrik Romerius, Kassör, Lund
Torben Ek, Ordf VSTB, Halmstad
Stefan Holm, Ordf VCTB, Stockholm
Britt-Marie Holmqvist, Ordf VPH, Linköping
Jonas Abrahamsson, Ordf SBLG, Göteborg
Kristina Nilsson, Ordf SVBRT, Uppsala
Ingrid Emanuelsson, Ordf SAREB, Göteborg
Marianne Jarfelt, Ordf SALUB, göteborg
Jörgen Enarsson, Länssjukhusrepresentant, Eskilstuna
Britt-Marie Frost, SC, Uppsala
Mikael Behrendtz, SC, Linköping
Pernilla Grillner, Övergripande patientflödeschef, Stockholm
Anders Castor, SC, Lund
Ulrika Norén-Nyström, SC, Umeå