Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer
Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling under barndomen och fram till 18 års ålder.
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/barn/vardprogram/
Uppdaterat PM 170613
Rapport från Svenska barncancerregistret 2013
NOPHOs riktlinjer i ALL-2008
Uppdaterat PM 141021
NOPHOs specifika riktlinjer för AML-infektioner