PHO-sektionens utbildningsdag 2017
"Supportive care - mer än infektionsbehandling"
Frans Nilsson
Gustaf Ljungman
Torbjörn Lind
Ulrika Norén-Nyström & Marita Vikström Larsson