Mötesprotokoll ligger på den lösenordsskyddade sidan (Interna dokument).
Användarnamn och lösenord kan sektionens medlemmar erhålla från torben.ek@mac.com