PHO

Vad är VPH ?

Vårdplaneringsgruppen för Pediatrisk Hematologi (VPH) är en arbetsgrupp inom BLF:s sektion för hematologi och onkologi. Vår målsättning är att förbättra vården av barn och ungdomar med hematologiska sjukdomar. Detta gör vi på flera olika sätt:
Vi har bildat ett
nätverk av hematologiskt intresserade barnläkare över hela Sverige.
Vi har utbildningsdag en gång om året. På våra utbildningsdagar är alla intresserade välkomna.

Boka datum / PHO-DAGAR 2019
PHO-sektionen - Barnonkologi 30/1 och Hematologi 31/1
Lokal:       Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm

Tema VPH: Järnbrist, B12 och folat ur olika aspekter
Anmälan senast den 21 januari till vphbkc@regionostergotland.se
Meddela om ni önskar speciell kost
VPH´s utbildningsdag 2017 hade temat ”TROMBOCYTER - INTE LÄTT SOM EN PLÄTTPROGRAM och PRESENTATIONER hittar du här. Särskilt inbjuden gäst Katja Heitink-Pollé (Wilhelmina Childrens Hospital Utrecht) föreläste om ITP

VPH’s utbildningsdag i pediatrisk hematologi 2016 handlade om ”Akut hematologi”. Föreläsningarna från denna och tidigare utbildningsdagar finner du här

ÅRSRAPPORTER

Program och presentationer från tidigare utbildningsdagar finns under rubriken Utbildningsdagar. Läs mer -->
Vi utarbetar vårdprogram. Läs mer -->