PHO

Vad är VPH ?

Vårdplaneringsgruppen för Pediatrisk Hematologi (VPH) är en arbetsgrupp inom BLF:s sektion för hematologi och onkologi. Vår målsättning är att förbättra vården av barn och ungdomar med hematologiska sjukdomar. Detta gör vi på flera olika sätt:
Vi har bildat ett
nätverk av hematologiskt intresserade barnläkare över hela Sverige.
Vi har utbildningsdag en gång om året. På våra utbildningsdagar är alla intresserade välkomna.
Nästa utbildningsdag blir
torsdagen den 2/2 2017 på Läkaresällskapet i Stockholm. Temat är TROMBOCYTER - INTE LÄTT SOM EN PLÄTT PROGRAM och PRESENTATIONER hittar du här. Sista anmälningsdag är torsdagen den 19 januari 2017.
Särskilt inbjuden gäst Katja Heitink-Pollé (Wilhelmina Childrens Hospital Utrecht) kommer att föreläsa om ITP 13-14.30

VPH’s utbildningsdag i pediatrisk hematologi 2016 handlade om ”Akut hematologi”. Föreläsningarna från denna och tidigare utbildningsdagar finner du här

ÅRSRAPPORTER

Program och presentationer från tidigare utbildningsdagar finns under rubriken Utbildningsdagar. Läs mer -->
Vi utarbetar vårdprogram. Läs mer -->