AKTUELLT

NYHET (2016-11-06): Reviderat vårdprogram
”Sicklecellanemi”
NYHET (2016-09-04): Nya patientinformationer för
”Hereditär sfärocytos” och ”Thalassemia minor”
NYHET (2016-07-10): Uppdaterad version av
”Vårdprogram neutropeni”
NYHET (2016-05-30): Nu finns en
”Patientinformation för splenektomerade”

Årsrapport 2015

UTBILDNINGSDAG 2017

Datum: Torsdagen 2/2 2017
Lokal: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm
Tema:
Trombocytens dag – inte lätt som en plätt
Speciellt inbjuden föreläsare: Katja Heitink-Pollé från Utrecht!

09.30-09.40 Introduktion - Britt-Marie Holmqvist
09.40-11.00 Sherlock Holmes symposium: Erytrocytos-trombocytos - Peter Priftakis, Ulf Tedgård
11.00-12.00 Medfödda trombocytsjukdomar och aktuell utredning - Karin Strandberg, Nadine Gretenkort Andersson

13.00-14.30 ITP - Katja Heitink-Pollé Wilhelmina Childrens Hospital Utrecht
15.00-15.30 ITP och hjärnblödningar utifrån ett nordiskt material - Annika Mårtensson
15.30-15.45 Avslutning

Varmt välkomna!
Britt-Marie Holmqvist
Ordf VPH