AKTUELLT

Boka datum / PHO-DAGAR 2019
PHO-sektionen - Barnonkologi 30/1 och Hematologi 31/1
Lokal:       Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm


NYHET (2018-07-29): Reviderat vårdprogram ”Neutropeni”
NYHET (2016-11-06): Reviderat vårdprogram
”Sicklecellanemi”
NYHET (2016-09-04): Nya patientinformationer för
”Hereditär sfärocytos” och ”Thalassemia minor”
NYHET (2016-07-10): Uppdaterad version av
”Vårdprogram neutropeni”
NYHET (2016-05-30): Nu finns en
”Patientinformation för splenektomerade”

Årsrapport 2015