AKTUELLT

NYHET (2016-11-06): Reviderat vårdprogram
”Sicklecellanemi”
NYHET (2016-09-04): Nya patientinformationer för
”Hereditär sfärocytos” och ”Thalassemia minor”
NYHET (2016-07-10): Uppdaterad version av
”Vårdprogram neutropeni”
NYHET (2016-05-30): Nu finns en
”Patientinformation för splenektomerade”

Årsrapport 2015

UTBILDNINGSDAG 2018

Datum: Torsdagen 1/2 2018
Lokal: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm
Tema:
Barnhematologins Genvägar

09.00-09.30 Samling med fika
09.30-09.40 Introduktion B-M Holmqvist
09.40-10.00 PROMIS, Quality of Life studie introduceras 2018. Margaretha Stenmarker
10.00-11.00 Molekylärgenetik, genvägar? Ola Winqvist
11.00-11.30 Hur används molekylärgenetiken i Stockholm? Mikael Sundin
11.30-12.00 Patientfall! Mikael Sundin
12.00-13.00 Lunch (VPH bjuder)

13.00-13.15 Rolf Ljung introduceras av Göran Elinder och Pia Petrini.
13.15-14.30 Hemofili: ”Då , nu och i framtiden” Rolf Ljung
14.30-15.00
Kaffe och kaka
15.00- 15.30 Fall, auditoriet (10 min fall + 5 min diskussion)
15.30-15.45 Avslutning

Vi hoppas att några deltagare har spännande patientfall att dela med oss!
De två deltagare som presenterar fall får var sin bok, ”Hematology and Oncology”, Children’s Hospital & Research Center Oakland, 2012


Anmälan senast den 24 januari till
vphbkc@regionostergotland.se Samma adress för fallpresentationer!

Varmt välkomna!
Britt-Marie Holmqvist
Ordf VPH