Vårdprogram

VPH arbetar med att utforma vårdprogram som avser icke maligna hematologiska sjukdomstillstånd hos barn. Nedanstående vårdprogram, rekommendationer och patientinformationer finns för närvarande tillgängliga och uppdateras regelbundet.
Mer information om sällsynta diagnoser finns på Socialstyrelsens sida:
Informationscentrum för ovanliga diagnoser