VPH-gruppen


VPH gruppen består för närvarande av följande barnläkare (2017):
Anders Fasth, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Anders Åhlin, Södersjukhuset, Stockholm
Britt-Marie Holmqvist, Universitetssjukhuset, Linköping (ordförande)
Caroline Björklund, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Dominik Turkiewicz, Skånes universitetssjukhus, Lund
Gunnar Skeppner, Universitetssjukhuset, Örebro
Jacek Winiarski, Universitetssjukhuset, Huddinge
Jan-Inge Henter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus/KS, Stockholm
Magnus Göransson, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Per Frisk, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Ulf Tedgård, Skånes universitetssjukhus, Lund
Annika Mårtensson, Skånes universitetssjukhus, Lund
Peter Priftakis, Universitetssjukhuset, Huddinge
Tatiana Greenwood, Astrid Lindgrens barnsjukhus/KS, Stockholm

Det går bra att kontakta oss för frågor angående VPH eller för diskussion ang pediatriska hematologiska sjukdomstillstånd. Vi tar också gärna emot synpunkter på utbildningsdagar och innehållet på vår hemsida mm.