Pågående studier


Vi vill passa på att påminna om nationella studier:

  • Familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos (FHL/HLH) - Kliniska resp Biologiska studier; Jan-Inge Henter/Elisabet Berglöf/Miriam Entesarian/Yenan Bryceson/Anna-Carin Horne/Helena Trottestam/Marie Meeths, ALB/KS
  • Langerhans cell histiocytos (LCH); Jan-Inge Henter/Selma Olsson Åkefeldt/Désirée Gavhed/Magdalini Lourda, ALB/KS
  • ITP; Göran Elinder/Iris Treutiger, Södersjukhuset
  • Kostmanns sjukdom; Göran Carlsson/Jan-Inge Henter, ALB/KS
  • Fanconi anemi; Albert Bekassy, Lund
  • Trombossjukdomar hos barn; Rolf Ljung/Olof Rask, Malmö. CRF Trombos, Läkar-information trombos, Patientinfo trombos, Provtagningsföreskrifter trombos

Vi som arbetar med dessa projekt vill uttrycka vår tacksamhet till svenska barnläkare som bidrar med uppgifter till dessa studier.