VPH’s utbildningsdag i pediatrisk hematologi 2015
Bone marrow transplantation for SCD - Fuente
SCD revision av vårdprogram - Göransson