VPH’s utbildningsdag i pediatrisk hematologi 2016
Blodigt allvar - akut hematologi
Gunnar Skeppner
Anders Åhlin
Pernilla Grillner, Tony Frisk
Caroline Björklund
Magnus Göransson