En stor del av dagen ägnades åt hematologiska baskunskaper och undersökningstekniker under ledning av Stefan Jacobsson.
Stefan Jacobsson
Stefan Jacobsson
Stefan Jacobsson