PHO
REPRESENTANTER 2017

Marianne Jarfelt (ordförande, Göteborg), Mikael Behrendtz (sekr, Linköping), Lars Hjorth (VSTB, Lund), Stefan Söderhäll (SBLG, Stockholm), Cecilia Petersen (Stockholm) Johan Arvidson (BMT, Uppsala), Per Frisk (suppl, Uppsala), Ulrika Norén-Nyström (suppl, Umeå) Ulla Martinsson (Barnradioterapigruppen SVBRG, Uppsala), Helena Mörse (VCTB, Lund), Ulf Hjalmars (Umeå), Annika Gunnarsson (landsortsrepresentant Västerås), Anna-Maja Svärd (SVBRG, Umeå), Eva Turup (konsultsjuksköterska), Cecilia Petersen (suppl. Göteborg), Ingrid Emanuelsson (SAREB, Göteborg)

ÅRSRAPPORTER

VIKTIG NYHET 2016-05-22
Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer
Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling under barndomen och fram till 18 års ålder.
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/barn/vardprogram/

Samlade dokument kring fertilitetsbevarande åtgärder (Vävnadsrådet)
"Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos unga
–främjande av likvärdig vård av unga som riskerar behandlingsorsakad infertilitet" ligger under dokument, detsamma gäller broschyrerna.

Nordiska rekommendationer för fertilitetsbevaring (140925)


2009-12-27
Protokollspecifika uppföljningsplaner
SALUB har utarbetat uppföljningsplaner, som är knutna till ett flertal förekommande behandlingsprotokoll.
DETTA ÄR ETT FÖRSLAG ÄNNU OCH DET ÄR VIKTIGT ATT SYNPUNKTER ÅTERKOPPLAS TILL SALUB (
Mikael Behrendtz@lio.se)

2010-09-20

Arbete för nationella riktlinjer för fertilitetsbevaring

Som en del av det statligt finansierade vävnadsprojektet bildas nu en arbetsgrupp vars syfte är att skapa nationella riktlinjer för fertilitetsbevaring när det gäller barn och ungdomar som ska genomgå eller genomgår cancerbehandling. Gruppen ska också arbeta fram informationsmaterial i ämnet som är anpassade för barn och ungdomar i olika åldrar. Ulrik Kvist, klinisk genetiker och fysiolog, verksam vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin är ordförande i arbetsgruppen som också kommer att ha representanter från barnonkologin.

2010-11-24
”Sammanfattning av cancerbehandling”
Formulär för sammanfattning av given cancerbehandling och rekommendationer för uppföljning på indvidnivå. Bör användas inför avslutande av kontroller inom barn- och ungdomsonkologin.