PHO
HISTORIK
Vårdplaneringsgruppen för CNS tumörer hos Barn bildades 1993 och består av barnonkologer, barnneurologer, neurokirurger, radioterapeuter samt neuropatologer från barnonkologiska centra. Dessutom ingår en ansvarig för VCTBs register över barnhjärntumörer i Sverige.  VCTBs uppgift är att kontinuerligt följa den internationella utvecklingen inom barnhjärntumörvården och att utifrån denna information ta fram rekommendationer för hur Svenska barn  med olika typer av hjärntumörer skall behandlas. Målsättningen är att barn med hjärntumörer skall få samma goda vård oavsett var man bor.  VCTB har också representanter i internationella grupper som arbetar med nya behandlingsprogram för barnhjärntumörer.
 

MÖTESPROTOKOLL
-
160513
-
160122
-
150922
-
150417
-
150130
-
141009-10 (+presentation Carén och Dokument cisplatin)
- 2014-05-16
-
2013-01-22
 
Årsrapporter

MEDLEMMAR (2014)
Barnonkologer
Stefan Holm (ordf, Umeå), Magnus Sabel (sekr), Per-Erik Sandström, Susan Pfeifer, Irene Devenney, Birgitta Lannering, Helena Mörse
Länssjukhusrepresentant
Johan Bobeck
Barnneurologer
Bo Strömberg, Olof Rask, Erik Stenninger
Neurokirurger 
Bengt Gustavsson, Pelle Nilsson
Radioterapeuter
Anna-Lena Hjelm-Skog, Malin Blomstrand, Thomas Björk-Eriksson
Neuropatolog
Abiel Orrego
Ansvarig för VCTBs register
Mats Heyman

VCTB representanter i SIOPs arbetsgrupper
Medulloblastoma/PNET: Magnus Sabel
Höggradiga Gliom: Stefan Holm
Låggradiga Gliom: Per-Erik Sandström
Kraniofaryngeom: Bengt Gustavsson