PHO

BMT-gruppen är en stående arbetgrupp under SBLG.

Deltagare:


Jacek Winiarski, Huddinge
Jacek Toporski, Lund
Karin Mellgren, Göteborg, sammankallande
Per-Erik Sandström, Umeå
Stefan Söderhäll, repr SBLG
Niklas Pal, repr VSTB
Johan Arvidson, Uppsala

Aktiviteter:

  • Telefonmöte 100610
  • Möte 100429 kl 10-16.30, på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
  • Nordiska SCT-gruppens möte 100128 kl 10-16.30 på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. Program bifogas
  • Telefonmöte 100118 kl 16.30